Общи условия за ползване на Tipni.me

Последно обновени на 01.05.2023Моля прочетете общите условия внимателно, тъй като те представляват правен договор между вас и Типни ООД (по-нататък ТИПНИ) , дружество регистрано в България, с ЕИК 207304569, адрес на регистрация гр. София, п.к. 1632, р-н Овча купел, ж.к. Овча купел, бл. 516, вх. А, ет. 4, ап. 11. Тези общи условия регулират достъпа и ползването на уебсайта на Tipni.me, всички свързани уебсайтове с Tipni.me, всички бъдещи версии на Tipni.me, както и мобилни приложения свързани с Tipni.me. Всички заедно представляват Tipni.me дигитална платформа, наричана кратко “Платформата”. Общите условия регулират и режима на ползване на услугите на Типни.Чрез влизането, разглеждането и използването на каквото и да е съдържание свързано с платформата Типни, вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с общите условия за ползване на Tipni.me. В случай, че не разбирате или не приемате условията на Tipni.me, то тогава вие не можете да имате достъп до Платформата и до услугите предоставяни от Типни.Тези общи  условия подлежат на едностранна промяна от Типни във всеки един момент, във всяка една част, в рамките на законите на Република България. В случай на промени в общите условия, те ще бъдат обновени на Tipni.me. Типни ще посочи датата на последната промяна на Tipni.me. В случай на материално значима промяна, ако сте регистриран потребител на Типни ще ви бъде изпратена информация на и-мейл, както и от кога са валидни новите условия за вас. В случай, че не сте регистриран потребител, то промяната на общите условия за ползване ще бъде ефективна ведна след публикуването на Tipni.me. Типни може да поиска повторно приемана на общите условия, за да продължите използванете на услугите на платформата Типни. В случай, че не сте съгласни с новите условия, то следва да преустановите ползването на платформата Типни. В случай, че продължите използването на платформата Типни след получаване на известие за промяна на общите условия, то това ще представлява приемана на промените в общите условия от ваша страна. Моля редовно проверявайте общите условия публикувани на Tipni.meМоля да прочетете общите условия на Платформата изцяло. За ваше улеснение по-долу може да откриете отделните точки, които са част от общите условия:

1. Характеристика на платформата Типни, участници и правна рамка

Типни ООД е технологична компания, чиято основна дейност е разработването и управлението на технологична платформа, целта на която е да улесни процеса на доброволен допълнителен принос от доволни ползватели (по-нататък ПОЛЗВАТЕЛИ) на определена услуга към извършващият услугата (по-нататък ПОЛУЧАТЕЛИ) като по този начин изразяват своята благодарност и уважение. Доброволния принос не е обвързан и е незначителен спрямо стойността на услугата, не представлява плащане за самата услуга и е без очакване за възвращаемост. Получателите се регистрират в Платформата като създават профили с информация за тях, като име, снимка, място на работа и др. Ползвателите могат да се регистрират в Платформата с цел улеснено използване на кредитни, дебитни карти, мобилни плащания, електронни портфейли, както и анонимно да оставят ревюта на Получателите. Платформата може да взема малка комисионна и такса от всяко плащане, за да поддържа своята дейност и да разширява услугите си. Платформата действа само като посредник между Ползвателите и Получателите и следователно не е в състояние да поеме и не поема никаква отговорност за качеството на услугите (или дейността) или за правилното им предоставяне. Платформата може да споделя данни с работодателите (по-нататък УЧАСТНИЦИ) на Получателите с цел подобряване на качеството на предоставяните услуги. В настоящите Общи условия за ползване Ползвателите, Получателите и Участници ще бъдат наричани общо ПОТРЕБИТЕЛИ  на платформата. Всички служители, управители, свързани лица, посредници ще бъдат наричани ЧЛЕНОВЕ на Типни ООД.Типни Политика за поверителност: Молим обърнете внимание, че важна информация относно практиките на Типни ООД за събиране, използване и споделяне на личната информация, предоставена от Потребителите чрез Платформата, е регулирана от Политиката за поверителност на Типни ООД, условията на която са включени в настоящите Условия за ползване. За да видите политика за поверителност на Типни ООД, моля посетете: www.tipni.me/privacypolicy ("Политиката за поверителност на Типни").Допълнителни условия за Потребителите на Типни. Освен настоящите Общи условия за ползване и Политика за поверителност на Типни, Потребителите могат да бъдат подложени на допълнителни условия, съгласувани в отделни договори с Типни, относно стоките и услугите, предлагани от такива потребители или техният достъп до Платформата. В случай на конфликт между настоящите Общи условия за ползване и отделния договор, който такъв потребител има с Типни, условията на отделния договор на Типни ще преобладават.Общите условия за ползване на Платформата трябва да бъдат да четени в съвкупност с Политиката за поверителност. Всички те формират СПОРАЗУМЕНИЕТО между Потребителите и Платформата.В случай на иск от трета страна, че Платформата, нейното притежание или използване от Ваша страна нарушава интелектуалните права на трета страна, Типни ще бъде изцяло отговорна за изследването, защитата, уреждането и освобождаването от всякакви искове за нарушаване на интелектуалната собственост.

2.  Типни регистрация на профили

Точност на информацията: Вие заявявате и гарантирате, че всички предоставени от Вас (или от някого, действащо от Ваша страна) данни в Платформата, включително информацията, предоставена от Вас за създаването на профил за ползване на Платформата ( Типни профил) или във връзка с използването на Типни услугите, са вярни, точни, актуални и пълни. Сигурност на Типни профилите: Трябва да поддържате сигурността на Вашия Типни профил и се съгласявате да не разкривате данните за Вашия Типни профил на никого. Нито един служител на Типни не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от Вашата невнимателност при поддържане на сигурността на Вашия Типни профил. Препоръчително е използването на сложна парола или парола, която е отличителна за Вашия Типни профил.  Преценка при достъп до Типни профил: Типни запазва правото да откаже Вашата заявка за Типни профил и да деактивира или прекрати достъпа до всеки Типни профил, издаден на Вас по всяко време по преценка на Типни. Ако Типни деактивира достъпа до Вашия Типни профил, ще бъдете лишен от достъп до Платформата и използването на Типни Услугите и няма да имате достъп до детайлите на Вашия Типни профил и друга информация, свързана с Вашия Типни профил. Спиране, срок, прекратяване и изтриване на Типни профил. Типни може да спре или прекрати Вашата възможност за достъп до Платформата или да прекрати предоставянето на част или цялостта от Типни Услугите по всяко време, по каквато и да било причина, включително ако сме убедени: (i) че сте нарушили тези Условия за ползване; (ii) че може да предизвикате риск или възможно правно изложение за нас; (iii) продължителна неактивност; или (iv) предоставянето на Типни Услугите на Вас вече не е финансово жизнеспособно. Спирането или прекратяването може да включва и премахване на всички или някои от материалите, качени от Вас. Типни може да положи разумни усилия да Ви уведоми чрез електронната поща, свързана с Вашия Типни профил, чрез Платформата или при следващия Ви опит за достъп до Вашия Типни , в зависимост от обстоятелствата. Признавате и се съгласявате, че Типни може да прави спиране и прекратяване по свое усмотрение, и че нито един Член на Типни няма да носи отговорност пред Вас или пред трети страни за каквото и да било спиране или прекратяване на достъпа Ви до Платформата или за премахването на материалите, качени от Вас. Всяко спиране или прекратяване на такъв достъп или премахване на такива материали ще бъде допълнително към всички други права и средства, които Типни може да има. В случай на прекратяване можем да деактивираме Вашия Типни профил, но да запазим деактивирания Типни профил и свързаната с него информация за предотвратяване на измама или за други законни цели. Изтриване и прекратяване на Типни профил. Можете да поискате изтриването на профила си, като: (1) поискате (чрез електронна поща или чрез някоя от наличните интерфейси в Типни Платформата), че искате да бъде изтрит Вашият Типни профил; или (2) спрете да използвате Платформата и Типни Услугите и да деинсталирате и премахнете всички локални софтуерни компоненти, ако такива съществуват. Ако поискате изтриване на Вашия Типни профил можем да деактивираме Вашия Типни профил, но да запазим деактивирания Типни профил за предотвратяване на измама или за други законни цели. Можете да поискате прекратяване на тези Условия за ползване по всяко време, като поискате чрез електронна поща (или чрез наличен интерфейс в Платформата), че искате да бъде изтрит Вашият Типни профил. Типни може да прекрати тези Условия за ползване по всяко време, като Ви уведоми по наша преценка по електронна поща на Вашия текущ адрес на имейл, който имаме за Вас или чрез Платформата.

3. Лицензиран достъп до Платформата и разрешено ползване

Лиценз. При спазването на тези Условия за ползване, Типни Ви предоставя личен, оттеглим, неконкурентен и непрехвърлим лиценз да използвате Платформата в съответствие с тези Общи условия за ползване по следния начин, в зависимост от типа потребител, който сте:Ползвател: можете да използвате Платформата, за да улесните даването на допълнителен принос към Получателите като по този начин изразите своята благодарност и уважение. Също така можете да използвате функциите за обратна връзка на Платформата, за да публикувате коментари, оценки и отзиви за Получателите и услугите, които те предоставят.Получател: Ползвателите могат да използват Платформата, за да улеснят приемането на допълнителен принос от страна на Ползвателите. Вие можете да го проследявате чрез Платформата, като достъпвате Типни профила си;Участници: можете да имате достъп до Платформата, за да преглеждате публикуваните оценки, отзиви на Ползвателите относно Получателите (работещи във вашите обекти) или директно относно вашите обекти, стоки и услуги. Можете да ви бъден осигурен достъп от Типни относно размера на получения допълнителен приносот страна на Ползвателите към Получателите. С разрешението на Типни, да копирате и поставите оценки и отзиви за вашите обекти и стоки и услуги за обществено показване, включително публикуване на уебсайтове или социални медии.Описаните дейности по-горе представляват "Разрешено ползване", приложимо за определения тип потребител.Запазване на права. Типни запазва правото, по свое преценка, да откаже достъп на когото и да е до Платформата или Типни Услугите по всяко време и за всяка причина (или без причина), включително, но не само, за нарушение на тези Общи условия за ползване или за ползване, различно от Разрешеното ползване. В случай на поискване от страна на Типни, Вие трябва незабавно да прекратите такъв достъп и ползване на Платформата или Типни Услугите.Географско приложение на Типни Платформата: Платформата и/или конкретни услуги може да не са налични по всяко време и във всички или в някои държави. Освен това, нищо в Платформата не представлява оферта или запитване за купуване или продажба на продукт или услуга.Промени в Типни Платформата: Типни запазва правото да променя (или позволява на трети страни да променят) всяка информация, материал или съдържание, съдържащи се в Типни Платформата (СЪДЪРЖАНИЕ) по всяко време и от време на време, без предизвестие.

4. Плащания за Услуги, Услугите на Типни, Типни като Посредник и Поддръжка на Клиенти

Услугите на ТипниЧрез Платформата, Типни предоставя на потребителите следните услуги (Услугите на Типни):Платформата свързва Ползватели, Получатели и Участници с доставчици на плащания, които могат да предоставят услуги за обработка, за извършване и получаване на Плащания за Услуги;Типни може да предоставя услуги свързани с клиентска поддръжка на ПотребителитеТипни позволява на Потребителите да имат достъп до рейтинги и отзиви на Ползвателите за Получателите, както и за обектите, стоките и услугите на Участниците.Типни може да предоставя продукти или услуги на Потребителите чрез отделно споразумение, сключено с такива страни.Всяка информация, свързана с Получателите и Участниците в Платформата е съдържание, предоставено от тях и не от Типни, като Типни не носи отговорност за такова съдържание.Типни профилЗа да използват Платформата и повечето функции на Услугите на Типни, Получателите и Участниците са задължени да създадат потребителски профил (Типни профил“), като използват Типни Платформата. Извършване на транзакцииЧрез използването на Платформата, Ползвател може да сканира QR код, предоставен от Получател или Участник, да нареди допълнителен принос към Получател чрез платежен процесор. След сканирането на QR кода, Ползвателят ще бъде насочен към прозорец, който ще поиска от него да въведе сумата на желания допълнителен принос. След като Ползвателят е въвел сумата, той или тя ще има възможност да я прегледа. След като Ползвателят е потвърдил, че сумата е правилна, той може да продължи и да извърши транзакцията. При извършването на Плащането на Ползвателя ще бъде таксувана платежната му карта.Когато Ползвателят веднъж е извършил транзакцията, той няма право да го променя или отменя и няма право на възстановяване на сумата. Ако Ползвателят по погрешка направи едно и съща транзакция два пъти, той може да получи възстановяване на сумата на втората транзакция като се свърже с Типни чрез чат, електронна поща или телефонната линия за поддръжка на Типни, предоставена на Платформата.Поддръжка за ПотребителитеТипни може да предлага поддръжка за Потребителите относно въпроси, свързани с Типни Услугите. Потребителите с проблеми, въпроси или предложения относно Типни Платформата или Типни Услугите трябва да се свържат с екипа за поддръжка на клиенти на Типни  (а не с Получатели и Участници) чрез чат, електронна поща или телефон на контактната информация, предоставена на Платформата.Услуги за обработка на плащаниятаУслугите за обработка на плащанията за Платформата се предоставят от такива трети страни, които Типни може да избере от време на време (всяка такава услуга, предоставена от трета страна, е "Обработчик на плащания"). В зависимост от приложимия Обработчик на плащания, може да бъдете задължени да спазвате всички условия и разпоредби на такъв Обработчик на плащания. Вие се съгласявате, разбирате и признавате, че се съгласявате да бъдете обвързани от всички такива условия и разпоредби, както ви се съобщават от време на време.Цени и транзакцииТранзакцията трябва да бъде извършено от Ползвател с приета кредитна или дебитна карта, издадена на неговото или нейното име, чрез Обработчик на плащания (всяко такова плащане е ПЛАЩАНЕ С КАРТА). Ползвателят ще бъде таксуван в момента на извършване на транзакцията. При извършване на транзакцията, всеки Ползвател представлява и гарантира, че използва кредитна или дебитна карта, издадена на неговото или нейното име. Всеки Ползвател дава съгласието си за събиране и използване на информацията му (включително, ако е приложимо, лична информация) от такива Обработчици на плащания, които са необходими за обработката на транзакциите. Типни запазва правото да добавя, премахва или заменя всяка такава Платежна система, свързана с Платформата по всяко време по свое усмотрение. Всеки Ползвател се съгласява, че Обработчикът на плащания ще таксува неговата или нейната карта за всяка извършена транзакция. Всеки Ползвател носи отговорност за увереността, че информацията му за плащане е актуална, пълна и точна.Такси за обработка на плащанията и ТипниТранзакциите, направени чрез платформата на Типни, са обект на такси, взимани от Типни (Типни такси) и такси, вземани от обработка на плащания на трети страни (Такси за обработчика), наричани заедно ТАКСИ ЗА ПЛАЩАНЕ С КАРТА.Типни таксиТипни таксите са подробно описани в раздела Типни такси на уебсайта на Типни, достъпен на www.tipni.me. Типни в момента взима такса от 0.4лв на транзакция без ДДС.Такси за обработчик на плащаниятаТаксите за обработка на плащанията варират в зависимост от редица фактори, включително:Обработчика на плащанията, който Типни използва за дадена транзакция; Типа на картата на Ползвателя, издателя на картата, страната на издаване и други.Типни в момента използва Stripe като обработчик на плащанията. Структурата на таксите на Stripe e налична на:https://stripe.com/en-bg/pricingВсеки Ползвател се съгласява, разбира и потвърждава, че Типни ангажира обработчик на плащания за улесняване на обработката на плащанията. Следователно Ползвателят може да бъде задължен да спазва всякакви условия на такива обработчици на плащания, за които бъде информиран.Валутни транзакцииПлащанията могат да бъдат дебитирани от банковата или кредитната сметка на Ползвателя в валута, различна от избраната, ако банката или обработчика на плащанията изисква плащане в определена валута или избраната от Ползвателя валута е предмет на задължително валутно конвертиране. Всяко плащане във валута, различна от валутата на използваната платежна карта, може да доведе до допълнителни такси, таксувани от доставчика на платежната карта или от обработчика на плащанията.Превод към ПолучателТранзакциите, направени от Ползвател, ще бъдат прехвърлени на приета банкова сметка или кредитна или дебитна карта, регистрирани към сметката на Получател чрез Платформата. Всеки Получател, който регистрира банкова сметка или плащане с карта, декларира и гарантира, че използва банкова сметка или кредитна или дебитна карта, издадена на негово собствено име.Прехвърлянето на плащането към банковата сметка на получателя може да бъде извършвано в определен период от време - на дневна, седмична или месечна база. Повече информация може да бъде намерена на Tipni.bgВ зависимост от обработчика на плащанията, който Типни използва и периодичността на прехвърлянето на плащания към банковата сметка или карта на Получателя, Получателят може да бъде задължен да заплати такса при трансфер на плащанията. Допълнителна информация за таксите може да бъде намерена на https://stripe.com/en-bg/pricing

5. Удържане на данък

Tипни може да предоставя на счетоводителите на Получателите и Участниците достъп до Платформата, за да улесни отчитането и потенциалното деклариране на транзакциите. Когато счетоводители на Получателите и Участниците използват платформата Типни за такива дейности, те сами са отговорни за спазването на всички задължения за удържане на данъци и никой Членовете на Типни не носи отговорност за неспазване на такива задължения. В случай, че платформата спомага за изчисляването и удържането на дължими данъци от страна на Получателя, то Получателя се задължава да преведе всички удържани данъци на съответните данъчни власти и се съгласява да обезщети Типни срещу всякакви загуби, свързани с неизпълнение на това задължение.За допълнителна информация по данъчни въпроси, моля, вижте отказите от отговорност, посочени под заглавието „Данъчни задължения“ по-долу.

6. Софтуер и рекламни материали

Типни може да внедри Платформата при Участниците и Получателите по един от трите начина:(1) Рекламни  материалиТипни може да предостави на Участниците и Получателите печатни материали, включващи QR-кодове и друга информация, позволяваща използването на платформата Типни. Когато се използват такъв метод за ползването на платформата, всеки Участник предоставя на Типни ограничен лиценз за използване на неговите авторски права и търговски марки единствено за целите на производството на такива рекламни материали.(2) Инсталиране на софтуера ТипниТипни може да инсталира софтуер ТипниПОС на сървър на Участник. След такова инсталиране Софтуерът ТипниПОС може да взаимодейства с POS системите на Участника, за да отпечата върху всяка фактура QR-код, уникален за този Участник и Получателите работещи при него, което позволява на Ползвателите да извършват транзакции, както е описано по-горе. Всеки Участник, използващ POS интеграция, изрично се съгласява с инсталирането от Типни на софтуера на ТипниПОС, както е описано по-горе, и потвърждава и се съгласява, че цялата интелектуална собственост в такъв софтуер ТипниПОС принадлежи на Типни.

7. Без незаконна или забранена употреба

Нямате право, без предварителното писмено разрешение на Типни, да използвате Типни Платформата, Типни Услугите или каквото и да е Съдържание (включително всяко друго Потребителско съдържание) за цели, различни от приложимата Разрешена употреба. Без да ограничавате общото съдържание на гореизложеното, вие нямате право и няма да позволявате на никой друг да или да се опитва да използва платформата Типни и/или съдържанието за:Копиране на Типни Платформата, Типни Услугите, Съдържанието или която и да е част от тях на търговски или некомерсиален уебсайт;Осъществяване на достъп, наблюдение или копиране, на която и да е част от Типни Платформата, Типни Услугите или Съдържанието, като използвате робот, паяк, скрепер или други автоматизирани средства или ръчен процес за каквато и да е цел без изричното писмено разрешение на Типни;Нарушаване на всякакви закониМодифициране или опит за модифицирате на Типни Платформата или каквото и да е Съдържание или Потребителско съдържание, включително всякакви модификации с цел прикриване или промяна на индикации за собственост или че съдържанието произхожда от Типни Платформата;За да се представят за друго лице или организация, или да представят погрешно своята принадлежност към физическо или юридическо лице;Опит за, подпомагане, упълномощаване или насърчаване на други да заобикалят, деактивират или отменят някоя от защитните функции или компоненти, като софтуер за управление на цифрови права или криптиране, които защитават платформата Типни или услугите Типни;Копиране, възпроизвеждане, променя, превод, разпространение, прехвърляне, продаване, публикуване, излъчване, лицензиране или разпространяване под каквато и да е форма всяка част от Типни платформата или съдържаниетоЛицензиране, продаване, отдаване под наем, прехвърляне, възлагане, разпространяване, хостване или по друг начин търговско използване на Типни платформатаСъздаване на производни произведения, базирани на Типни Платформата, Типни Услугите или Съдържанието, изцяло или частично, или декомпилирате, разглобяване, извършвате обратно инженерство или по друг начин да използвате която и да е част от Типни Платформата, Типни Услугите или Съдържанието;Използване на Типни Платформата по начин, който нарушава правата (включително, но не само договорни права, права на интелектуална собственост или права на собственост) на трета страна; или качване или предаване чрез Типни платформата на всякаква информация, изображения, текст, данни, медии или друго съдържание, което е обидно, вредно, изкривено, насаждащо омраза, нецензурно, клеветническо или нарушава закони или по друг начин е неприемливо, във всеки случай, както е определено от Типно по свое усмотрение.Забранено е използването на Типни Платформата за събиране на каквито и да е плащания свързани с извършени услуги или продажба на продукти, както и по друг начин да се приемат плащания, свързани с: наркотици, вещества, предназначени да имитират наркотици, или оборудване, предназначено за производство или използване на наркотици;всеки продукт или услуга, които са незаконни, включително порнография или други услуги за възрастни като проституция, ескорт услуги и чатове на живо за възрастни;оръжия и муниции;расистки или антидемократични медии; хазарт, казина и еквивалентни предприятия, включително интернет хазарт, лотарии и състезания

8. Интелектуална собственост

Съдържание и интелектуална собственостСъдържание на Типни и права върху интелектуална собственост. Платформата Типни и цялото съдържание, съдържащо се в нея (с изключение на Потребителското съдържание) (Съдържанието на Типни) са собственост или лицензирани от Типни и са защитени от законите за авторско право, търговска марка и други закони за интелектуална собственост. Типни изрично си запазва всички права върху Типни Платформата и Съдържанието на Типни и всички материали, предоставени от Типни във връзка с тези Условия за ползване, които не са ви предоставени изрично. Вие потвърждавате, че всички права, право на собственост и интерес към Типни Платформата, всички материали, предоставени от Типни във връзка с настоящите Условия за ползване, включително Съдържанието на Типни и всяка негова актуализация, адаптация, превод, персонализиране или производна работа, както и цялата интелектуална собственост правата в него остават за Типни (или трети страни доставчици или лицензодатели, ако е приложимо) и че платформата Типни и всички материали, предоставени от Типни по-долу, включително Съдържанието на Типни, са ви лицензирани на временна и неизключителна основа и не "продаден" на вас..Съдържание на Потребители: Цялата информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, снимки, графики, видео, съобщения или други материали, независимо дали са публично публикувани или частно предадени на Типни Платформата от Потребители (Потребителско Съдържание), са отговорност единствено на тези потребители . Това означава, че Потребителят, а не Членовете на Типни, е изцяло отговорен за всички такива материали, качени, публикувани, изпратени по електронна поща, предадени или по друг начин предоставени на Типни платформата. Типни може да наблюдава потребителското съдържание, но Типни не е отговорен и не гарантира точността, целостта или качеството на такова съдържание. При никакви обстоятелства Членовете на Типни няма да носят отговорност по никакъв начин за каквото и да е Потребителско Съдържание, включително за загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на гледането или използването на материали, публикувани, изпратени по имейл, предадени или по друг начин предоставени чрез платформата Типни. До степента, в която вашето потребителско съдържание съдържа каквато и да е лична информация, тези данни се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на Типни и цялото друго потребителско съдържание ще се счита за неповерително.Бисквитки. Типни използва „бисквитки“ и подобни технологии като етикети и пиксели на платформата Типни. Бисквитките и подобни подобни технологии са малки файлове с данни, които уебсайтовете поставят на вашия компютър, лаптоп или мобилно устройство. Бисквитките се използват от почти всички уебсайтове и не вредят на вашата система. Политиката за бисквитки на Типни е достъпна на адрес www.tipni.me/privacypolicy. Използвайки Типни Платформата, вие се съгласявате с използването на бисквитки от Типни в съответствие с Политиката за бисквиткиЛиценз за Потребителско Съдържание на Типни. Чрез изпращане, публикуване или показване на Потребителско Съдържание на или чрез платформата Типни или по друг начин на Типни, вие предоставяте на Типни световно, неизключително, безвъзмездно, постоянно, прехвърляемо и напълно подлицензируемо право за използване, въздържане от използване, премахване, възпроизвеждане, модифициране, редактиране, копиране, адаптиране, публикуване, превод, създаване на производни произведения от, разпространение, предаване, показване и друго използване на потребителско съдържание, изцяло или частично. Типни може да сублицензира Потребителско Съдържание. Потребителите освен това предоставят на Типни правото (въпреки че Типни няма задължението) да преследва по закон всяко физическо или юридическо лице, което нарушава вашите права или правата на Типни в Потребителското Съдържание чрез нарушение на настоящите Условия за ползване. Вие заявявате и гарантирате, че имате всички права, правомощия и правомощия, необходими за предоставяне на правата, предоставени тук, на всяко потребителско съдържание, което изпращате. За избягване на съмнение, Типни няма задължение да публикува или показва потребителско съдържание в платформата Типни.Използване на Съдържанието на Типни и Потребителското Съдържание от други потребители. Можете да използвате Съдържание на Типни и друго Потребителско съдържание (напр. Съдържание, предоставено от Получатели или Ползватели) за приложимата Разрешена Употреба. Ако отпечатвате извлечения от платформата Типни за ваша лична, некомерсиална употреба, не трябва да променяте цифрови или хартиени носители на такива материали или да използвате графики, снимки, снимки или видеоклипове отделно от придружаващия текст.Условия за обратна връзка/обратна връзка и друго потребителско съдържаниеСъздаване на обратна връзка и друго потребителско съдържание. Чрез възможностите на платформата Типни Ползвателите могат да предоставят оценки/отзиви/рейтинги, предложения или друга обратна връзка („Обратна връзка“). Обратната връзка е част от Потребителското Съдържание. При създаването и публикуването на каквато и да е обратна връзка (или друго потребителско съдържание) вие заявявате и гарантирате, че няма да публикувате или предавате към или от платформата Типни никакви материали или съдържание, което прави или може да:Нарушете всеки приложим закон;Да са незаконни или измамни;Да съдържат клеветнически, неприлични или обидни материали;Насърчават насилие или дискриминация;Нарушаване на правата на интелектуална собственост на друго лице;Нарушаване на законово задължение към трета страна (като задължение за конфиденциалност);Популяризиране на незаконна дейност или нахлуване в личния живот на други лица;Създаване на впечатлението, че произлизат от Типни или да се използва за представяне на друго лице или за погрешно представяне на вашата връзка с друго лице.Вие носите пълната отговорност за всички щети, произтичащи от нарушение на горепосочените ограничения, или всяка друга вреда, произтичаща от публикуването на обратна връзка или друго потребителско съдържание в Типни Платформата.Управления на обратната връзка в Типни платформата. Типни си запазва правото да премахне или редактира по всяко време всякаква обратна връзка или друго потребителско съдържание, публикувано, качено или предадено на платформата Типни, за което е установено, че нарушава ограниченията по-горе или по друг начин е неприемливо или може да изложи Типни или трети страни на каквито и да било вреда или отговорност от всякакъв вид или по каквато и да е причина. Всички отзиви за и в платформата Типни са само за информационни цели и не представляват съвети от Типни или мнения на когото и да било от Членовете на Типни. Потребителското съдържание може да отразява мненията на Ползватели, които са използвали платформата Типни и всички изявления, съвети или мнения, предоставени от тези лица, са само техни. Съответно, никой от Членовете на Типни не поема никаква отговорност или задължения към което и да е лице за каквото и да е Потребителско съдържание, включително без ограничение всякакви грешки, клевета, непристойност, пропуски или неистини, които може да срещнете във всички подобни материали.Публично показване на обратната връзка. Вие потвърждавате, че Типни може да споделя обратна връзка с Получатели и Участници по преценка на Типни. Типни може също така да позволи на Участниците и Получателите да показват публично обратна връзка, включително като я публикуват на своите уебсайтове или профили в социални медии. Предоставяйки оценки и рецензии, вие се съгласявате да споделяме такива отзиви с Участници и Получатели и с доставчици, публикуващи тези отзиви. Всички оценки/отзиви, които се получават в Типни, може да бъдат модерирани, преди да бъдат споделени. Типни може да направим това, за да подсигури, че оценките/отзивите отговарят на указанията за съдържание.Рекламни материали. Всеки Получател и Участник потвърждава, че Типни може да публикува публично използването на Типни Платформата от този Доставчик, включително на уебсайтовете на Типни и в профил на Типни в социалните медийни платформи.Бележка относно поверителността. Ако получите достъп до каквато и да е лична информация чрез или във връзка с платформата Типни, вие се съгласявате, че ще обработвате тази лична информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност на Типни и няма да събирате или събирате каквато и да е лична информация, включително лична информация на други потребители, освен както е разрешено от настоящите Условия за ползване.

9. Реклама и уебсайтове на трети страни

Ако решите да имате каквито и да било бизнес отношения с някого, чиито продукти или услуги могат да бъдат посочени или рекламирани в Типни Платформата, вие потвърждавате и се съгласявате, че тези отношения са единствено между вас и такъв рекламодател и освен това потвърждавате и се съгласявате, че никой Член на Типни не носи отговорност за всякакви загуби или щети, които може да понесете в резултат на подобни сделки.Платформата Типни може да предостави връзки към уебсайтове на трети страни и такива връзки се предоставят единствено за ваше удобство. Ако използвате тези връзки, вие напускате платформата Типни. Типни е възможно да не преглежда и не контролира никой от тези уебсайтове на трети страни (и не носи отговорност за тези уебсайтове или тяхното съдържание или наличност). Типни не одобрява тези сайтове, тяхното съдържание или резултатите от използването на такива сайтове или съдържание и Типни не носи отговорност за тяхното съдържание, функции или всякакви неизправности, причинени от или злонамерен код, произтичащ от тези сайтове. Ако решите да получите достъп до някой от уебсайтовете на трети страни, свързани с Типни платформата, правите това изцяло на свой собствен риск.Типни си запазва правото да забрани или да изиска от вас да премахнете всяка връзка към платформата Типни, включително, без ограничение, всяка връзка, която съдържа или прави достъпно съдържание или информация от горепосоченото естество, по всяко време.

10. Достъп и актуализации на Платформата

Типни може да промени, спре или прекрати платформата или услугата Типни по всяко време и по каквато и да е причина или без причина, без предизвестие. Платформата или услугата Типни може да не са достъпни от време на време поради поддръжка или неизправност на компютърно или мрежово оборудване или други причини. Типни може периодично да добавя или актуализира Съдържанието на Типни и всякакви други материали на Типни Платформата без предизвестие.Въпреки че Типни се опитва да гарантира, че Типни Платформата ще е достъпна двадесет и четири (24) часа в денонощието, Типни не поемаме никакво задължение да го прави и нито един Член на Типни не носи отговорност пред Потребители, ако платформата Типни не е достъпна на по всяко време или за всеки период.Типни може да надстрои или промени платформата Типни по всяко време.

11. Отказ от отговорност

Съдържание: Въпреки че Типни се стреми да гарантира, че информацията в платформата Типни е правилна, Типни не поема отговорност, че е точна или пълна. Типни може да прави промени в съдържанието на Типни и всеки друг материал на платформата Типни по всяко време без предизвестие. Съдържанието на Типни и всички други материали на платформата Типни може да са остарели и Типни не се ангажира да актуализира тези материали.Действия и бездействия на Потребителите: Правният договор за услугата Типни е между Ползвателя и Получателя. Типни няма контрол върху действията или бездействията, на който и да е Ползвател или Получател и не носи отговорност за каквото и да е действие или бездействие или по друг начин за работата на Получателите и Участниците.Горепосочените откази от отговорност не засягат законовите права на Ползвателите,  срещу който и да е Получател или Участник.Отказ от отговорност за предоставената услуга от ТипниВируси. Изтеглянето и разглеждането на Типни Платформата или съдържанието на Типни и всякакви други материали се извършва на ваш собствен риск. Типни не може и не гарантира, че Типни платформата или Съдържанието на Типни и всякакви други материали, които могат да се разглеждат чрез платформата Типни, са съвместими с вашата компютърна система или мобилно устройство или свързани операционни системи или софтуер. Вие носите отговорност за прилагането на предпазни мерки за защита на сигурността и целостта на вашата компютърна система и сте отговорни за цялата цена на всяка услуга, ремонт или свързване на и към вашата компютърна система, които може да са необходими в резултат на използването на Платформа Типни (включително приложението ТипниПОС и съдържанието на Типни).Комуникациите не са поверителни. Типни не гарантира поверителността на каквито и да е комуникации, извършени от вас чрез платформата Типни. Въпреки че Типни като цяло се придържа към приетите индустриални практики за осигуряване на предаването на данни към, от и през платформата Типни, вие разбирате, съгласявате се и потвърждавате, че Типни не може и не гарантира сигурността на данните, предавани през интернет или обществени мрежи във връзка с използването на Типни Платформата.Данъчни задължения. Типни не представлява Получателите и Участниците пред съответните институции относно третирането за данъчни цели, на която и да е транзакция или плащане, направено или получено чрез платформата Типни:Всеки Получател, който е самостоятелно заето лице (т.е. не е служител на Участник), се съгласява, че: той или тя сам е отговорен за докладването на съответните данъчни власти за всеки доход, който той или тя получава от извършваните транзакции; Всеки Участник и Получател се задължава, че сам носи отговорност за всички необходими отчети и данъчни удръжки.Типни не се ангажира да извършва да докладва директно пред съответните институции от името на Получатели или Участници; Възможно е Типни, когато се изисква от приложимото законодателство, да докладва определена информация относно транзакциите, извършени и получени чрез Типни платформата на данъчните власти и други регулаторни органи и органи. За данъчни цели приложимото законодателство може да изисква от Типни да съхранява основна информация за Потребителите (включително данни за контакт и самоличност, финансови данни и данни за транзакции) до шест (6) години, след като престанат да бъдат Потребители.

12. Без подразбиращи се гаранции; Ограничения на отговорността.

Без подразбиращи се гаранции: Услугите на Типни, Типни Платформата и Съдържанието на Типни се предоставят „както е“ без гаранция или условия от какъвто и да е вид. Типни се отказва от всякакви гаранции, представителства и условия от всякакъв вид по отношение на услугите на Типни, платформата Типни и Съдържанието на Типни, независимо дали са изрични, подразбиращи се, законови или допълнителни, включително, без ограничение, подразбиращите се гаранции и условия за продаваемост, годност за определена цел и ненарушение или че Услугите на Типни, платформата Типни или съдържанието са или ще бъдат без грешки или ще работят без прекъсване.Изключване на косвени щети. При никакви обстоятелства Типни, или който и да е Член на Типни не носи отговорност, независимо дали въз основа на гаранция, договор, непозволено увреждане, небрежност, обективна отговорност или друга правна теория, за щети от всякакъв вид (включително, без ограничение, непреки, случайни, последващи, специални, примерни или наказателни щети, пропуснати ползи, загуба на приходи, загуба на използване, загуба на данни, телесна повреда, глоби, такси, неустойки или други задължения), независимо дали Типни е уведомен или не за възможността от такива щети, произтичащи от или свързани с използването на или невъзможността да се използват услугите на Типни, платформата Типни или съдържанието на Типни.Без отговорност за Ползватели, Получатели и Участници. Ползватели, Получатели и Участници, използващи Типни платформата, са независими лица или организации, а не представители, агенти или служители на Типни. Поради това Типни не носи отговорност за действията, грешките, пропуските, декларациите, гаранциите, договорните нарушения или небрежността на който и да е Ползвател, Получател и Участник или за всякакви лични наранявания, смърт, имуществени щети или други щети или разходи, произтичащи от това, и не поема отговорност, каквато и да е за Стоките и Услугите, предлагани от Получатели и Участници.Ограничаване на отговорността. Доколкото горепосочените ограничения не се прилагат, при никакви обстоятелства общата съвкупна отговорност на Членовете на Типни не надхвърля 100 лева (сто лева), към който и да е Потребител във връзка с или съгласно тези условия на услугата, включително във връзка с използването от ваша страна на или невъзможността да използвате , услугите Типни, платформата Типни или съдържанието За по-голяма сигурност, наличието на един или повече искове съгласно тези условия на услугата не увеличава максималната сума на отговорносттаДопълнителни разходи: Вие поемате пълна и изключителна отговорност за всички допълнителни и/или свързани разходи, които може да понесете във връзка или в резултат на използването на платформата Типни, включително, без ограничение, разходи, свързани с обслужването, ремонта или адаптирането на всяко оборудване, софтуер или данни, които може да притежавате, наемате, лицензирате или използвате по друг начин.Ограниченията по-горе отразяват справедливо разпределение на риска, които ако бъде превишен за Типни то Типни няма да направи Платформата Типни и/или Услугите Типни достъпни за потребителите. Ограниченията, посочени в този раздел, остават в сила и се прилагат, дори ако се установи, че някое ограничено средство за защита, посочено в тези условия, не е постигнало основната си цел или бъде обявено за невалидно от компетентен съд.

13. Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате Типни, нейните лицензодатели и техните директори, служители, агенти, изпълнители, партньори, представители от и срещу всякакви застрашени или действителни искове, основания за действие, искания, възстановяване, загуби, щети , глоби, неустойки или други разходи или разходи от всякакъв вид или естество, включително, но не само, разумни правни такси, възникнали във връзка или в резултат на:нарушение на настоящите Условия за ползване или на всички документи, посочени тук;нарушаване на закон или права на трета страна (включително, без ограничение, права на интелектуална собственост); илинарушение или неизпълнение по отношение на транзакции, направени от вас или от трета страна, действаща от ваше име или с ваше разрешение.Типни си запазва правото, за своя сметка, да поеме изключителната защита и контрол по всеки въпрос, който иначе подлежи на обезщетение от ваша страна по-долу, и вие ще сътрудничите толкова пълно, колкото разумно се изисква от Типни.

14. Приложимо право и разрешаване на спорове

Приложимо право. Тези Условия за ползване се уреждат от законите на Република България. Тези закони се прилагат за вашия достъп до или използване на Типни Платформата, Услугите на Типни и Съдържанието, независимо от вашето местожителство, пребиваване или физическо местоположение. Типни Платформата, Услугите на Типни и Съдържанието са предназначени за използване само в юрисдикции, където могат законно да се предлагат за използване.Процес на разрешаване на спорове:Освен до степента, ограничена от приложимото законодателство, ако има някакъв спор или противоречие между (1) вас и (2) Типни, или който и да е Член на Типни, включително всеки спор или противоречие, произтичащи от или свързани с тези Условия за ползване, Типни Платформата или Услугите на Типни, всякакви взаимодействия или транзакции между (1) вас и (2) Типни или Членове на Типни, или по отношение на всяко правно отношение, свързано с или произтичащо от тези Условия за ползване, включително валидността, съществуване, нарушаване, прекратяване, изграждане или прилагане, или правата, задълженията или задълженията на вас или нас (всяко от тях е Спор), оспорващото лице ще изпрати известие на другото лице и всеки трябва да използва добросъвестно усилия за разрешаване на спора неформално, извън съдилищата. Всеки е свободен да предприемете правни действия по всяко време пред компетентните съдилища.Вие и ние се съгласяваме, че вие и ние ще разрешаваме всеки спор на индивидуална основа. Всеки иск, който може да имате, трябва да бъде предявен индивидуално, в личното ви качество, а не като представителен ищец или член на групата, и вие нямате право да присъединявате такъв иск към искове на друго физическо или юридическо лице, нито да предявявате, да се присъединявате или да участвате в колективен иск съдебно дело, колективно или представително производство от всякакъв вид (съществуващо или бъдещо) срещу членове на ТипниНищо в този раздел не забранява да се търсят временни мерки от съда, включително предварителни или съдебни мерки при нарушаване на права на интелектуална собственост.

15. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Типни може от време на време да променя своята информация за контакт за известия, като публикува актуализирани данни за контакт в платформата Типни.Без отказ. Неуспехът на Типни да настоява или да наложи стриктно изпълнение на която и да е разпоредба на тези Условия за ползване не се тълкува като отказ от каквито и да е разпоредби или права.Форсмажор. Типни не носи отговорност пред вас за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията си съгласно настоящите Условия за ползване за периода, в който това неизпълнение или забавяне се дължи на причини извън разумния контрол на Типни, включително, но не само, стихийни бедствия, прекъсване на електрозахранването, липса на интернет връзка, война, стачки или трудови спорове, ембарго, правителствени заповеди, пандемии или всяко друго форсмажорно събитие.Разделимост. Ако някоя от разпоредбите, съдържащи се в настоящите Условия за ползване, бъде определена като нищожна, невалидна или неприложима по друг начин от съд с компетентна юрисдикция, разпоредбата ще бъде променена от съда и тълкувана така, че да постигне най-добре целите на първоначалната разпоредба за в най-пълната степен, разрешена от закона, а останалите разпоредби на тези Условия за ползване остават в сила.Ред на предимство. Ако някоя от разпоредбите, съдържащи се в тези Условия за ползване, противоречи на условията на друго споразумение между Потребителите и Типни, тогава тези Условия за ползване имат предимство. В случай че Участниците са сключили договор с Типни, условията, приложими за всяко отделно споразумение, сключено между Типни и който и да е Участник, ще уреждат отношенията на този Участник с Типни във връзка с използването на Платформата Типни от този Участник.Възлагане. Нямате право да прехвърляте никое от вашите права или задължения съгласно настоящите Условия за ползване без предварителното писмено съгласие на Типни. Типни може да прехвърли, което и да е от правата или задълженията си съгласно настоящите Условия за ползване без предварително писмено съгласие, на която и да е фирми, с която влизаме в съвместен бизнес, която купуваме, или на която бъде продадена Типни ООД.