Типни Политика за поверителност

Тази политика за поверителност описва как Типни събира, съхранява и използва личната Ви информация във връзка с Платформата Типни (Tipni.me), както и целите за които ги събира и основанията на които ги събира и обработва, включително правата на субектите на лични данни във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

РАЗДЕЛ I. Дефиниции

„Функционалност“ означава всички услуги, които предоставя Платформата Типни, които са подробно описани в нашите Общи условия;“Платформата Типни” означава съвкупността от страниците на Tipni.me и доставчиците на външни услуги, чрез което можете да използвате определени услуги, които са подробно описани в нашите Общи условия;"Типни" означава "Типни" ООД - дружество, регистрирано в Република България с ЕИК 207304569, което технически поддържа и експлоатира Платформата Типни. Типни предоставя услуги като доставчик на технически услуги, който подпомага предоставянето на платежни услуги, без да влиза във владение на средствата, които трябва да бъдат прехвърлени, включително чрез обработка и съхранение на данни, автентичността на данните и обекта, информационните технологии и комуникационната мрежа, осигуряване, предоставяне и поддръжка на терминали и устройства, използвани за платежни услуги, с изключение на услугите за иницииране на плащания и информационни услуги за сметки. Тази политика е важен документ. Препоръчваме Ви да го прочетете внимателно, да отпечатате и да запазите копие за справка.Как да се свържете с насАко имате въпроси относно това как събираме, съхраняваме и използваме Вашата лична информация или искате копие от информацията, която държим за Вас, моля свържете се с нас, като ни изпратите съобщение на info@tipni.me. Ако вече не искате да получавате маркетингови съобщения, които сте ни казали, че сте съгласни да получавате от нас, моля, свържете се с нас, като използвате горепосочените данни.Лични данни и информация, които събираме от Вас"Лични данни" са дефинирани в член 4, параграф 1 от GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679):"(1)" лични данни "означава всяка информация, свързана с идентифицираното или подлежащо на идентификация физическо лице (" субект на данните "); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице ".Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е предназначена да Ви информира като потребител  за това какви категории лични данни можем да събираме или събираме от Вас във връзка с използването на Платформата Типни. Ние използваме и можем да предоставим съхраняваните данните по Ваше искане. Ние не събираме лични данни от никого на възраст под 18 години.От първия контакт, който имаме с Вас до предоставянето на Услугата Типни, може да събираме лична информация за Вас, включително:-Вашето име, адрес, имейл адрес, мобилен телефонен номер, дата на раждане и данни за Ваша платежна карта, Google Advertising Id и всяка друга информация, която предоставяте, когато ползвате нашите услуги;-Подробности за комуникациите с Вас (чрез имейл, интернет, нашия телефонен център или чрез трети лица), когато се свържете с нас, за да подадете сигнал за проблем или запитване;-Вашият отговор на проучванията, които Ви молим да изпълните за изследователски цели;-Подробности за транзакциите, които извършвате чрез Платформата Типни и за изпълнението на Вашите заявки за транзакции;-Информация от агенции за превенция на измами и кредитни референтни агенции или други организации, участващи в подпомагането или предоставянето на Платформата Типни и свързаните с нея услуги;-Информация за това как използвате и управлявате Платформата Типни, услугите, които поддържаме, и  плащанията, които извършвате.- Ваша снимка; копие на паспорт или лична карта; битова сметка; банково извлечение, снимка (селфи) с паспорт или лична карта;Всеки път, когато използвате Платформата Типни, ще се прилага настоящата версия на Политиката за поверителност и защита на лични данни. Вие изразявате Вашето информирано и изрично съгласие да предоставите Вашите лични данни с цел да бъдат събирани и обработвани от нас. Изчерпателна информация относно използването на личните данни от нас можете да намерите в тези правила. Нашето приложение осъществява контрол на поверителността, който има отношение върху това как ще обработваме Вашите лични данни. При предоставянето на лични данни можете да посочите Вашето съгласие или отказ за събиране или обработване на Вашите лични данни.За какви цели използваме Вашата лична информацияНие използваме Вашата лична информация, за да:- Ви предоставим услугите на Платформата Типни;- извършваме проверки, да проверяваме самоличността Ви;- се свържем с Вас за услугите, които предоставяме, например, отваряне, администриране и пускане на ваш профил в Платформата Типни (включително използване на мобилни телефонни номера и имейл адреси за осигуряване на актуализации на баланси и сигнали за транзакции).- събираме нашите такси или разходи във връзка с услугите ни, които са описани в Общите ни условия- се занимаваме с всякакви запитвания или въпроси, които имате относно нашите услуги;- предотвратяваме или откриваме измами, записване на подозрително или измамно поведение или подозрения за невярна или неточна информация;- спазваме нашите правни задължения;- събираме нашите разходи във връзка със съдебното изпълнение (включително да договаряме споразумения за плащане с Вас и да събираме дължимите от нас такси и разходи във връзка със съдебното изпълнение);- Ви разкажем за други наши продукти и услуги, ако сте се съгласили;- повишим разбирането на потребителите на нашите услуги чрез провеждане на изследвания и пазарни проучвания и- провеждаме рекламни игри и томболи за популяризиране на Phyre App;Типни ще ви уведомява за новини относно продукта, промоции, изгодни сделки и други промоционални съобщения чрез „push съобщения“, чрез имейл, чрез организиране на кампании в социалните мрежи;- Типни използва Webflow, Google Analytics, Crashlytics, Mixpanel, MoEngage и Intercom, QRtiger, за да събира информация относно използването на Платформата Типни от потребителите с цел подобряване на преживяването.Типни се свързва с вас чрез имейл; съобщения, публикувани на сайта на Типни www.tipni.me; чрез социалните мрежи и т. нар. „push съобщения” и съобщения в Платформата Типни. „Push съобщения” са техника, използвана от приложения за преносими смарт телефони, таблети и устройства, позволяваща на собствениците на такива устройства да получават новини, съобщения и други чрез съответното приложение.В случай, че Типни ще използва личните ви данни за други цели, ще ви уведоми и ще поиска Вашето изрично съгласие за това.

РАЗДЕЛ II. На какви основания събираме и обработваме Вашите лични данни:

1. Ние можем да обработваме Вашите данни за профила Ви в Платформата Типни на основание приетия между нас договор и легитимния ни интерес ("данни за профила"). Данните за профила Ви са уникални и включват Ваш имейл адрес, мобилен телефонен номер и парола, а Вашият профил може да включва Вашето име, имейл адрес, дата на раждане, националност и адрес, снимка и телефонен номер. Вие ни предоставяте тези данни, за да регистрирате Вашия профил и да използвате нашите услуги. Данните за профила Ви могат да бъдат обработвани, за да достъпвате профила си през Платформата Типни, и за да Ви предоставяме нашите услуги като гарантираме високо ниво на сигурност на нашата платформа, поддържане на защитени резервни копия на нашата база данни и осъществяване на комуникация с Вас. Данните за профила могат да бъдат обработвани и за целите на предоставяне на пълен достъп до услугите, които предоставяме в Платформата Типни, и осъществяване на мониторинг на активността Ви. Правното основание за това обработване е приетия между нас договор (общи условия за ползване на Типни) и законните ни интереси, а именно правилното администриране на Платформата Типни и бизнеса ни.2. Ние можем да обработваме Вашите данни, предоставени в процеса на използване на нашите услуги ("данни за използване на услугите"). Данните за използване на услугите могат да включват регистрационни файлове за достъп до нашата платформа, както и история на предоставяните и ползваните услуги. Източникът на данните за използване на услугите е нашата платформа, където поддържате регистриран профил. Данните за използване на услугите могат да бъдат обработвани за целите на функциониране на платформата, предоставяне на нашите услуги, гарантиране на сигурността на Платформата Типни и услуги, свързани с поддържане на защитени резервни копия на нашата база данни и осъществяване на комуникация с Вас. Правното основание за това обработване е нашето законово задължение, приетия между нас договор и законните ни интереси, а именно правилното администриране на нашия уебсайт, мониторинг с цел предотвратяване на измами и обезпечаване на сигурността.3. Ние можем да обработваме Вашите лични документи, които зареждате в нашата платформа посредством регистрацията Ви ("данни за съдържанието"). Данните за съдържанието под формата на прикачени файлове могат да бъдат обработени за целите на идентификация и верификация на самоличността Ви, което Ви позволява да използвате нашия уебсайт и нашите услуги. Правното основание за тази обработка е  нашето законно задължение да потвърдим самоличността Ви поради причини, свързани с противодействие на пране на пари и финансиране на тероризъм, както и нашите законни интереси с оглед на защита на нашите права и защита по съдебни процедури.4. Ние можем да обработваме информация, съдържаща се във всяко запитване, което ни изпращате относно нашите услуги ("данни за запитвания"). Информацията за запитванията може да бъде обработена за целите на предлагането, маркетинга и продажбата на съответните услуги на Вас. Правното основание за това обработване е подписания между нас договор и нашият интерес да получавате информация и да подобряваме комуникационните си канали с Вас.5. Ние можем да обработваме информацията, свързана с извършените транзакции и предоставените услуги, която се осъществява посредством Платформата Типни ("транзакциионни данни"). Транзакционните данни могат да включват данни за картата, банковата сметка и подробностите за историята на транзакциите. Транзакционните данни могат да бъдат обработвани с цел предоставяне на услуги и поддържане на правилни записи за тези транзакции в нашата система. Правното основание за тази обработка е изпълнението на наше законово задължение, и изпълнението на сключения между нас договор.6. Ние можем да обработваме информацията, която ни предоставяте, като абонати на нашите имейл известия и/или бюлетини ("данни за известяване"). Данните за известяване могат да бъдат обработени за целите на изпращане на съответните известия и/или бюлетини. Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие за ползване на услугите на Платформата Типни.7. Ние можем да обработваме информацията, съдържаща се в или отнасяща се до всяка комуникация, която ни изпращате ("данни за кореспонденция"). Данните за кореспонденцията могат да включват съдържанието на комуникацията и метаданните, свързани с осъществената комуникацията. Нашият уебсайт генерира метаданни, свързани с комуникацията посредством формата за контакт или формата за запитване. Данните за кореспонденцията могат да бъдат обработени за целите на комуникацията с Вас и воденето на архиви за изискана и предоставена информация. Правното основание за това обработване са нашите законни интереси, а именно правилното администриране на уебсайта и договорните ни взаимоотношения, както и комуникациите с потребителите.8. Ние можем да обработваме всички лични данни, посочени в настоящата Политика, когато това е необходимо за установяване, упражняване или защита на/срещу съдебни искове/искови претенции, независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура. Правното основание за това обработване са нашите законни интереси, а именно защитата и утвърждаването на нашите законни права, Вашите законни права и законните права на третите лица/.9. В допълнение към конкретните цели, за които можем да обработваме Вашите лични данни, посочени в тази Политика, можем също да обработваме Вашите лични данни, когато такава обработка е необходима за спазване на правно задължение, което имаме, или за да защита на Вашите жизненоважни интереси или жизненоважните интереси на друго физическо лице.10. Моля, не ни предоставяйте лични данни на никое друго лице, освен ако ние изрично не изискаме да го направите във връзка с предоставяне на допълнителна услуга.11. Услугите ни се управляват от техническа страна от „Аполика“ ООД. С приемане на настоящата политика, Вие изрично се съгласявате, че техническата обработка на предоставените ни от Вас данни, ще се извършва изцяло или частично от „Аполика“ООД.11.1. Ние можем да разкриваме Вашите лични данни на всеки член на нашата група от свързани компании (включително, но не само нашите дъщерни дружества, упълномощени представители, цялостна фирмена структура), доколкото това е разумно обосновано за целите и правните основания, посочени в тази политика.11.2 Ние можем да разкриваме конкретни лични данни, изисквани за целите на идентифицирането и верифицирането на самоличността Ви, извършвано от нашите оторизирани доставчици или подизпълнители, когато това е разумно обосновано за конкретните цели. Във всеки случай вие изрично се съгласявате, с оглед на предоставяните от нас услуги, че ние можем да предоставяме Вашите данни на агенции за кредитни проверки или агенции за предотвратяване на измами и други организации: да проверяват цялата предоставена от Вас лична информация  за да потвърдят самоличността Ви. Агенциите могат да направят запис на Вашата информация и извършените търсения (дори ако всяко прилагане е неуспешно или не се извършва).11.3. Ние можем да разкриваме Вашите лични данни и на дружества на трети страни, с оглед на предоставяните от нас услуги. По-конкретно, но без ограничение, нашите услуги използват и разчитат на услугите за обработка и съхранение на Типни: Webflow, Google Analytics, Amazon Web Services (AWS), Mixpanel, MoEngage, Intercom, QRtiger. Ние можем да разкриваме Вашите лични данни и на картови мрежи и платежни схеми, като MasterCard и Виза: за да Ви предоставим Платформата Типни, и свързаните с нея услуги.11.4 Ние можем да разкриваме Вашите лични данни на нашите професионални експерти, доколкото това е разумно обосновано за целите на управлението на риска, получаването на професионални съвети или установяването, упражняването или защитата на съдебни искове, независимо дали в съдебни производства или в административно или извънсъдебно производство, съдебна процедура.11.5  Ние можем да разкриваме Вашите данни и данни за постъпили запитвания на един или повече от нашите партньори, посочени на нашия уебсайт, с цел да им позволим да се свържат с Вас, за да могат да Ви предлагат и продават услуги, със  подобно естество като предлаганите от Платформата Типни услуги 11.6 В допълнение към конкретните оповестявания на лични данни, посочени в тази Политика, ние можем да разкрием Вашите лични дaнни, когато такова разкриване е необходимо за спазването на законно задължение, което имаме или за да защитим Вашите жизненоважни интереси или жизненоважните интересите на друго физическо лице.12. Ние можем да разкриваме Вашите данни и данни с трети страни, с които имаме отношения относно сливане, трансфер или продажба на нашия бизнес или активи, или част от тях.13. Ние можем да предоставяме данните Ви на определени трети лица, които могат да използват Вашата лична информация, за да Ви изпращат маркетингови съобщения, ако Вие изрично сте се съгласили, че те могат да направят това и сте одобрили целта на обработване на данните Ви.

РАЗДЕЛ III. Информация от бисквитки и други технологии

14. "Бисквитка" е файл, съдържащ идентификатор (поредица от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър в уеб браузър и се съхранява от браузъра. Идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът зареди страница от сървъра. "Бисквитките" могат да бъдат "постоянни" бисквитки или "сесия": постоянните бисквитки ще се съхраняват от уеб браузър и ще останат валидни до определената дата на изтичане, освен ако не бъдат изтрити от потребителя преди датата на изтичане; сесия бисквитки, от друга страна, ще изтече в края на сесията на потребителя, когато уеб браузърът бъде затворен.15. Бисквитките обикновено не съдържат информация, която лично идентифицира потребителя, но личната информация, която съхраняваме за Вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана в и получена от бисквитките.16. Използваме "бисквитки" за следните цели:(a) аутентикация- използваме "бисквитки", за да Ви идентифицираме, когато посещавате нашия уебсайт и докато навигирате в нашия уебсайт.(б) статус – ще използваме "бисквитки", за да ни помогнат да определим дали сте влезли в нашия уебсайт.(в) персонализиране - използваме "бисквитки", за да съхраняваме информация за Вашите предпочитания и да персонализираме достъпа Ви до уебсайта.г) сигурност - използваме "бисквитките" като елемент от мерките за сигурност, използвани за защита на потребителските профили, включително предотвратяване на измами/ злоупотреби и защита на нашия уебсайт и предоставяните услуги като цяло.(д) реклама - използваме "бисквитки", за да ни помогнат да показваме реклами, които са подходящи за Вас.(е) анализ - използваме "бисквитки", за да ни помогнат да анализираме използването и ефективността на нашия уебсайт и услуги.(ж) съгласие за "бисквитките" - използваме "бисквитки", за да съхраняваме предпочитанията Ви по отношение на използването на "бисквитки" в общ смисъл.17. Ние събираме информация, когато преглеждате съдържание, реклами, сайтове, интерактивни уиджети, приложения и други продукти (както в, така и извън нашите Услуги), чрез технологиите за събиране на данни (като уеб указатели, инструменти за разработка, бисквитки и други технологии, и т.н.). Тези технологии за събиране на данни ни позволяват да разберем Вашата активност в и извън нашите услуги, и да събираме и съхраняваме информация, когато използвате услугите, които предлагаме на нашите партньори.18. Тази информация включва и вида на съдържанието или рекламите, които разглеждате, показвате или кликвате върху тях; честотата и продължителността на Вашата сесия; сайтовете или приложенията, които сте използвали преди да имате достъп до услугите  и къде сте навигирали след това; независимо дали сте разглеждали специално съдържание или реклами; дали сте посетили уебсайта на рекламодателя, дали сте изтеглили приложението на рекламодателя, дали сте закупили рекламиран продукт или услуга, или сте предприели други действия.Бисквитки, използвани от нашите доставчици на услуги19. Нашите доставчици на услуги използват "бисквитки" и тези бисквитки могат да се съхраняват на Вашия компютър, когато посещавате нашия уебсайт.20. Използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашия уебсайт. Google Analytics  събира информация за използването на уебсайтове чрез "бисквитки". Декларацията за поверителност на Google може да бъде достъпена на адрес: https://www.google.com/policies/privacy.21. Повечето браузъри Ви позволяват да откажете да приемате бисквитки, както и да ги изтривате. Методите за това се различават от браузър до браузър и от версия до версия. Можете обаче да получите актуална информация за блокирането и изтриването на "бисквитките" чрез тези връзки:a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg (Chrome);б) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  (Firefox);в) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);г) https://support.microsoft.com/bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  (Internet Explorer);д) https://support.apple.com/kb/PH21411  (Safari); ие) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy  (Edge).22. Блокирането на всички "бисквитки" ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате "бисквитките", няма да можете да използвате всички функционалности на нашия уебсайт.23. Повечето уеб браузъри и някои мобилни операционни системи включват функция или настройка "Do-Not-Track" ("не проследявай") или настройка, която можете да активирате, за да сигнализирате за предпочитанията си за неприкосновеност на личните данни, за да не се наблюдават и събират данни за дейностите Ви за онлайн сърфиране. Този уебсайт понастоящем отговаря на сигнали или механизми на браузъра DNT.Сайтът на Tipni.me използва бисквитки (cookies). Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на работата му и персонализиране на съдържанието. Бисквитките са малки текстови файлове, които сайтовете използват, за да оптимизират потребителското изживяване."Бисквитките" са малки текстови файлове, които сайтовете използват, за да оптимизират потребителското изживяване.

Според закона можем да съхраняваме "бисквитки" на Вашето устройство, ако такива са абсолютно необходими за функционирането на настоящия сайт. За всички останали видове "бисквитки" е необходимо Вашето съгласие.

Настоящият сайт използва различни видове "бисквитки". Някои от тях са свързани с услуги на трети страни, които се показват на нашите страници.

Можете по всяко време да промените или оттеглите своето съгласие от Декларацията за "бисквитки" на нашия уебсайт.

Научете повече за това кои сме ние, как може да се свържете с нас и как обработваме лични данни в нашата Декларация за поверителност. Моля, посочете Вашия ИН и дата на съгласие, когато се свързвате с нас.Вашето съгласие се отнася за следните домейни: www.tipni.meВашето текущо състояние: Разреши всички. Вашият ИН на съгласие: Дата на съгласие: понеделник, 1 Май 2023 г. в 14:33:45 ч. Гринуич+3Промяната на съгласие Оттегляне на съгласието Последната актуализация на декларацията за използване на "бисквитки" е от 01.05.23 г. от
Cookiebot:Задължителни (3)Тези бисквитки са задължителни, тъй като функционалности в уеб сайтовете зависят от тяхното съществуване. Деактивирането им ще причини затруднения при използване на сайтовете или дори невъзможност при използване на предлаганите услуги. Задължителните бисквитки не запазват информацията на Вашия компютър или устройство и се изтриват, след като напуснете сайта.ИмеДоставчикЦелВалидностТипCookieConsentCookiebotStores the user's cookie consent state for the current domain1 годинаHTTP Cookieintercom-id-#www.tipni.meAllows the website to recoqnise the visitor, in order to optimize the chat-box functionality.270 дниHTTP Cookieintercom-session-#www.tipni.meSets a specific ID for the user which ensures the integrity of the website’s chat function.6 дниHTTP CookieФункционални (2)Функционалните бисквитки събират анонимна информация за начина, по който посетителите използват сайта. Те предоставят информация за посетените страници, прекараното време и други. Тази информация помага да подобрим ефективността на сайта.ИмеДоставчикЦелВалидностТипintercom.intercom-state-#www.tipni.meRemembers whether the user has minimised or closed chat-box or pop-up messages on the website.PersistentHTML Local Storageintercom-device-id-#www.tipni.meSets a specific ID for the user which ensures the integrity of the website’s chat function.270 дниHTTP CookieСтатистически (4)Статистическите бисквитки позволяват да проследим и анализираме ефективността на нашия сайт, като събраната информация е анонимна и в обобщен вид.ИмеДоставчикЦелВалидностТип_gaGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.399 дниHTTP Cookie_gatGoogleUsed by Google Analytics to throttle request rate1 денHTTP Cookie_gidGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 денHTTP CookiecollectGoogleUsed to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels.SessionPixel TrackerРекламни (8)Рекламните бисквитки дават възможност да предоставим ангажиращо съдържание за своите потребители според техните интереси. Чрез тях да измерваме взаимодействията на рекламните съобщения, които разпространяваме. Информацията от тях е анонимна.ИмеДоставчикЦелВалидностТип_fbpMeta Platforms, Inc.Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.3 месецаHTTP Cookie_gcl_auGoogleUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 месецаHTTP Cookieads/ga-audiencesGoogleUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.SessionPixel TrackerIDEGoogleUsed by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 годинаHTTP Cookiepagead/1p-user-list/#GoogleTracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites.SessionPixel Trackerpagead/landing [x2]GoogleCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.SessionPixel Trackertest_cookieGoogleUsed to check if the user's browser supports cookies.1 денHTTP Cookie

РАЗДЕЛ IV: СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

24. Настоящият раздел определя правилата и процедурата за съхранение на данни, които са предназначени да гарантират спазването на правното ни задължение по отношение на съхраняването и унищожаването на лични данни.25. Личните данни, които обработваме за каквато и да било цел или цели, не  трябва да бъдат съхранявани по-дълго от необходимото за тази цел или за тези цели.26. Ние ще съхраняваме личните Ви данни, както следва:26.1 всички лични данни ще бъдат съхранявани за минимален период от 5 (пет) години след прекратяване на договора ни за обслужване.26.2 личните Ви данни няма да бъдат допълнително обработвани по начин, несъвместим с целта или целите, за които са първоначално събрани.27. Ние ще приложим подходящи мерки за сигурност срещу неоторизиран достъп или неразрешена промяна, разкриване или унищожаване на данните, и срещу всички други незаконни форми на обработка.28. След като целта, за която са получени личните данни, е преустановена и личните данни вече не се изискват, ние ще ги унищожим или изтрием по сигурен начин.29. Независимо от останалите разпоредби на този раздел, можем да запазим Вашите лични данни, когато такова задържане е необходимо за спазване на правно задължение, което се изисква от нас или за да защитим Вашите жизненоважни интереси, или жизненоважни интереси на друго физическо лице.

РАЗДЕЛ V: СИГУРНОСТ

30. Ние зачитаме сигурността на Вашите лични данни и използваме разумни електронни, кадрови и технически мерки, за да ги защитим от загуба, кражба, промяна или злоупотреба. Въпреки това, имайте предвид, че дори най-добрите мерки за сигурност не могат напълно да премахнат всички рискове.31. Ние се стремим да защитим цялата информация на приложението, по начина, по който е необходимо. Вие обаче носите отговорност за запазването на поверителността на личните Ви данни за идентификация, като пазите паролите си за достъп до платформата Типни поверително и защитено. Вие трябва да промените паролата си незабавно, ако подозирате, че някой е получил неразрешен достъп до нея или до профила Ви. Ако загубите контрол над профила си, трябва да уведомите незабавно отговорното лице за контакт на Типни, посочено в началото на тази Политика.

РАЗДЕЛ VI: ИЗМЕНЕНИЯ

32. Типни може да актуализира тази политика периодично, като публикуват нова версия на страницата на платформата Типни. Ето защо, Вие следва да приемате тази политика всеки път, щом се регистрирате в приложението. 33. Независимо от горното, ние си запазваме правото да Ви уведомяваме на посочения от Вас имейл адрес за изменения на настоящите политики. Ето защо Вие трябва да поддържате винаги актуални данните си за връзка с нас.

РАЗДЕЛ VII: ВАШИТЕ ПРАВА

34. Вие можете да изискате да Ви предоставим цялата лична информация, която съхраняваме за Вас, като предоставянето на такава информация ще зависи от:34.1 предоставянето на подходящи доказателства за Вашата самоличност (за тази цел ние ще ви помолим да предоставите документи за верификация на самоличността Ви чрез нашата платформа).34.2 Имате право да изискате да Ви предоставим личната Ви информация не повече от 1 (eдин) път годишно безплатно. За всеки следващ път, Типни ще прилага такса, която в момента е фиксирана на 20 BGN;34.3 Крайният срок за предоставяне на отговор от страна на Типни понастоящем е фиксиран на един (1) месец след получаване на искането Ви.  Този срок може да бъде удължен, от страна на Типни с допълнителен срок от 10 дни. В този случай Типни ще Ви информира за удължаването на имейл адреса Ви или на телефонния Ви номер.34.4. Вие можете да изискате достъп до личните си данни като изпратите имейл до info@tipni.me  или като посетите нашия уеб сайт, когато сте влезли в регистрирания си профил.35. Ние можем да задържим личната информация, до която сте изискали достъп в рамките на разрешеното от закона.36. Вие можете да изискате от нас по всяко време да не обработваме личните Ви данни за маркетингови цели.37. На практика, Вие обикновено или изрично се съгласявате предварително с използването на Вашата лична информация за маркетингови цели, или ние ще Ви предоставим възможност да се откажете от използването на Вашата лична информация за маркетингови цели.38. Вашите основни права съгласно Закона за защита на личните данните и Общия Регламент за защита на личните данни са:38.1 право на достъп;38.2 право на промяна;38.3 правото за заличаване;38.4 правото да се ограничи обработката;38.5 право на възражение срещу обработката;38.6 право на преносимост на данни;38.7 право да подаде жалба до надзорен орган; и38.8 правото да си  оттеглите съгласието.39. Вие имате право да изискате корекция на неточни лични данни за Вас и с оглед целите на обработката на личните Ви данни, да допълните непълни лични данни за Вас.40. В някои случаи имате право да  изискате заличаване на личните Ви данни без неоснователно забавяне. Тези хипотези възникват, когато: личните Ви данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени; оттегляте съгласието си за обработка, извършенo въз основа на съгласие; възразявате срещу обработването съгласно определени правила на приложимото законодателство за защита на личните данните; обработката е за целите на директния маркетинг; личните Ви данни са били незаконно обработени.  Ограничаване  на  правото за заличаване на лични данни  е налице, когато обработката на тези лични данни е необходима: за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация; за спазване на задължение, възникнало по силата нормативен акт; или за установяване, упражняване или защита на правни искове.41. 1. Вие имате право да изискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, в някои от следните случаи:точността на личните данни се оспорва от Вас, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните Ви данни;обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие изисквате обработването им за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на  които обработваме личните Ви данни, имат преимущество пред интересите Ви;41.2. Когато обработването е ограничено заради наличие на някоя от горните хипотези, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само с Ваше съгласие или с цел установяването, упражняването или защитата на правни претенци,  защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка.41.3. Когато сте изискали ограничаване на обработването съгласно ал. 1, ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.42.  Вие имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата  конкретна ситуация, да възразите  срещу обработване на личните Ви данни, когато обработване се извършва на някое от следните основания:обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;обработването е необходимо за целите на легитимните ни интереси или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.43. Вие имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг (включително профилиране за целите на директния маркетинг). Ако направите такова възражение, ние ще преустановим обработването на Вашите лични данни за тази цел. Ние ще прекратим  обработването на личните Ви данни, освен ако не установим, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.44. Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за исторически научни цели или за статистически цели на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, освен ако обработката е необходима за изпълнение на задача, изпълнявана от съображения за обществен интерес.45. Доколкото правното основание за обработването на Вашите лични данни е:45.1 съгласие; или45.2 обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна или сте предприели стъпки за сключване на договор по Ваше искане, и тази обработка се извършва по автоматизирани начини,Вие имате право да изискате лични данни от нас в структуриран, достъпен и машинно четим формат. Ограничение на това право е налице, когато предаването на данните би засегнало неблагоприятно правата и свободите на трети лица. Същото важи и за предаването на Вашите лични данни на друг администратор (Право на преносимост на данни).46. Ако считате, че обработката на Вашата лична информация е в нарушение на законите за защита на данните, имате право да подадете жалба до надзорен орган, отговорен за защитата на данните. Можете да го направите в държавата-членка на ЕС, в която обичайно пребивавате, имате месторабота или  където е мястото на предполагаемото нарушение.47. Доколкото правното основание за обработването на Вашата лична информация е съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката преди оттеглянето, както и няма да засегне или ограничи обработването на друго законно основание или договор.48. Можете да упражнявате Вашите права във връзка с Вашите лични данни чрез писмено уведомление до нас и да го изпратите на нашия официален имейл адрес за комуникация, публикуван на нашия уебсайт.49. Ние ще запазим някои Ваши данни, за да бъде възможна последваща лична идентификация, за да се избегнат злоупотреби, за отстраняване на проблеми, за да съдействаме на всякакви проучвания, за да приложим нашите Общи условия и/или за спазване на законови изисквания за съхранение на лични данни. Следователно не трябва да очаквате, че цялата Ваша лично идентифицираща информация ще бъде напълно премахната от нашата база данни в отговор на Вашата молба. Също така ние съхраняваме история за извършени промени на предоставените данни, за да можем да разследваме предполагаеми измами с профила Ви.

РАЗДЕЛ VIII. МОНИТОРИНГ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОБУЧЕНИЕ

50. Ние се стремим да гарантираме, че услугите, които предоставяме  на своите клиенти, са възможно най-висок стандарт. С оглед на тази цел, понякога може да се наложи да записваме телефонните и електронните съобщения между нашите служители и трети лица с цел осигуряване на качеството и обучение или ако е позволено от закона само след като сте уведомени за това. Ние винаги ще провеждаме мониторинг на комуникациите в съответствие с приложимото законодателство и по всяко време ще продължим да защитаваме поверителността на Вашите съобщения в съответствие с тези правила.

РАЗДЕЛ IX. Международни предавания на лични данни (включително на доставчици на услуги, възложени на външни подизпълнители)

51. Може да се наложи да прехвърлим Вашата лична информация на бизнес партньори и доставчици на услуги, намиращи се в територии извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Например, можем да поддържаме Платформата Типни и свързаните с нея услуги от центрове като САЩ и Индия и можем да обработваме плащания чрез други организации като банки, платежни процесори, картови мрежи и платежни схеми, които са разположени извън ЕИП. При използването на Платформата Типни Вие изрично се съгласявате с това. Имайте предвид, че ние никога няма да прехвърлим Ваши лични данни в държава или към организация, която не предлага достатъчно ниво на защита, без Вашето изрично информирано съгласие. Предоставената защита от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) следва предоставените от Вас данни, което означава, че правилата за защита на личните данни продължават да се прилагат, независимо от това къде се намират данните. Това важи и когато данните се прехвърлят на държава, която не е членка на ЕС (по-нататък "трета страна"). Ето и случаите, които Общия регламент предвижда за разрешен трансфер на лични данни:Понякога с решение на Европейската комисия може да бъде обявено, че трета страна, предлага адекватно ниво на защита („решение за адекватно ниво на защита“), което означава, че ние можем да прехвърляме данни на друго дружество в тази трета страна, без да е необходимо да предоставяме допълнителни гаранции или данните да бъдат обект на допълнителни условия. С други думи, прехвърлянията към трета страна с адекватно ниво на защита ще бъдат сравними на предаването на данни в рамките на ЕС;при липса на решение за адекватно ниво на защита прехвърлянето може да се извърши чрез предоставяне на подходящи гаранции и при условие че са налице приложими права и ефективни правни средства за защита на физическите лица. Тези подходящи предпазни мерки включват, наред с другото:в случай на група предприятия или групи от дружества, които извършват съвместна икономическа дейност, дружествата могат да прехвърлят лични данни въз основа на т.нар. обвързващи корпоративни правила;договорни споразумения с получателя на личните данни, като се използват например стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия;спазване на кодекс за поведение или механизъм за сертифициране, заедно с получаване на обвързващи и изпълними ангажименти от страна на получателя за прилагане на подходящи предпазни мерки за защита на прехвърлените данни; и накрая, ако се предвижда прехвърляне на лични данни на трета страна, която не е предмет на решение за адекватно ниво на защита, и ако липсват подходящи предпазни мерки, може да се извърши прехвърляне въз основа на редица изключения за конкретни ситуации, например когато дадено лице изрично се е съгласило с предложеното прехвърляне, след като му е била предоставена цялата необходима информация относно рисковете, свързани с прехвърлянето.

РАЗДЕЛ X.  Как се грижим за Вашата лична информация

Разполагаме с онова, което според нас е подходящо техническо и организационно осигуряване на защитата на Вашата лична информация срещу неразрешено или незаконно използване и срещу случайна загуба, повреда или унищожаване. Въведохме строги правила за поверителност (включително задължения за защита на данните) с нашите доставчици на услуги от трети страни.